wp Texas Holdem pokera noteikumi - Poker Texas Holdem noteikumi, stratēģija, spēlēt online bezmaksas

Texas Holdem pokera noteikumi

Texas holdem poker spēles noteikumi un spēles gaitas apraksts

Spēles sākumā, pēc starta likmju (blinds) izdarīšanas, katram spēlētājam izdala divas kārtis. Tālāk, galda

vidū tiks izdalītas vēl 5 kopējās kārtis (no sākuma 3, pēctam 1, un tad 5-tā), kuras visi spēlētāji drīkst

iekļaut savas kombinācijas veidošanai (ja jums rokā ir valets, un galdā valets, tas nozīmē ka jums jau ir

pāris).

Spēlētāja gala kombinācija  tiek noteikta izmantojot piecas labākās kārtis no 7 kārtīm, kas ir pieejamas

spēlētājam. Stiprākā kombinācija uzvar spēli un saņem šīs partijas banku (pot). Ja 2 vai vairākiem spēlētājiem

ir vienāda stipruma kombinācija, banka tiek dalīta vienlīdzīgi.

Spēli var vinnēt arī priekšlaicīgi, ja kāds izdara likmi, bet pārējie negrib riskēt un nometas.


īsi:
1) Divi no spēlētājiem izdara obligātās likmes ("blinds")
2) Katram spēlētājam tiek izdalītas 2 viņa kārtis
3) Pulksteņrādītāja virzienā tiek izdarītas likmes. Visiem spēlētājiem, kas grib palikt spēlē, jāpielīdzinās lielākajai likmei
4) Tiek izdalītas 3 kopējās kārtis ("flop")
5) Pulksteņrādītāja virzienā tiek izdarītas likmes. Visiem spēlētājiem, kas grib palikt spēlē, jāpielīdzinās lielākajai likmei
6) Tiek izlikta 4. kopējā kārts ("turn")
7) Pulksteņrādītāja virzienā tiek izdarītas likmes. Visiem spēlētājiem, kas grib palikt spēlē, jāpielīdzinās lielākajai likmei
8) Tiek izlikta 5. kopējā un pēdējā kārts ("river"). Ir iespēja pēdējo reizi izdarīt likmes
9) Kāršu atvēršana ("showdown"). Skatās stiprāko kombināciju spēlētājiem, kas palikuši spēlē.

 

Šeit varat apskatīties Texas Holdem spēles vizuālu pamācību.

 

pokera spēles gaitas izklāsts

Teksasas pokerī, spēlē piedalās 2 līdz 10 spēlētāji. Spēlē ar vienu kāršu kavu no 52 kārtīm. Sākumā, izlozē kurš spēlētājs ir dīleris (tam ir nozīme). Spēlētāji vienojas, cik būs starta sākuma likme (blinds). Pirmajiem diviem spēlētājiem pa kreisi no dīlera, ir jāizdara obligātās likmes (blinds), piekam, pirmais spēlētājs liek pusi no obligātās, otrais spēlētājs pilnu likmi.
 
Kad obligātās likmes ir izdarītas, dīleris izdala katram spēlētājam pa 2 kārtīm, kuras netiek rādītas citiem. Trešajam spēlētājam (uzreiz aiz „big blinda”) tiek dots vārds, un viņam ir jālemj, vai piedalīties spēlē šajā partijā (atkarībā no tā, kādas kārtis ir iznākušas). Ja viņš izlemj spēlēt, tad ir jāpielīdzas vismaz obligātajai likmei (blaindam), vai arī jāpaaugstina (raise). Ja kārtis ir sliktas, un viņš nevēlas spēlēt, tad met nost kārtis (fold) un izstājas no pašreizējās partijas. Ja viņš izlemj paaugstināt, tad visiem nākamajiem spēlētājiem, kas gribēs piedalīties šai partijā, ir obligāti jāpielīdzinās viņa likmei, vai arī vēl jāpaaugstina. Paaugstināt drīkst arī spēlētāji, kam bija obligātās likmes, kad „teikšana” nonāk līdz viņiem.
 
Parasti, pirms spēles, vienojas par paaugstināšanas reižu skaitu, apjomu un maksimumu. Vienkāršākais veids, ka spēlētājs aplī var paaugstināt tikai vienu reizi, kad pienāk viņa kārta, un minimums, par ko var „pacelt” ir blinda apjoms. Maksimumu var ierobežot ar noteiktu summu, vai ar tekošo galda apjomu (pot limit), vai arī neierobežot (no limit). Likmju paaugstināšanai ir nozīme spēles taktikā, jo to parasti izmanto blefošanai, lai nobaidītu pārējos spēlētājus.
 
Likmju izdarīšanas process beidzas, kad tie, kas piedalās spēlē, ir pielīdzinājušies augstākajai likmei (visi spēlētāji, kas turpina piedalīties, ir uzlikuši vienādu likmju lielumu, visi pārējie nespēlē, viņu pirms tam ieguldītās likmes paliek uz galda, un tiks uzvarētājam).
 
Pēc likmju vienādošanas, dīleris izdala galdā trīs kopējās kārtis – tā saukto flopu. Šīs trīs kārtis nosacīti pieder visiem spēlētājiem, un tās drīkst izmantot kombinācijā ar savām divām kārtīm, kas rokā. Piemēram, rokā ir 5 un 6, galdā 7, 8, 9. Tas nozīmē, ka spēlētājam ar 5 un 6, jau sanāk strīts. Pēc 3 kāršu izlikšanas, gājiens nonāk pie nākamā spēlētāja pa kreisi no dīlera. Tam ir jāizlemj, ko darīt. Pamatā, spēlētājam jebkurā brīdī var būt kāda no šīm iespējām:
  • palaist garām, un dot iespēju „runāt” nākamajam spēlētājam (check), ja neviens vēl nav paaugstinājis
  • paaugstināt likmi (raise). Šai brīdī, visiem spēlētājiem pa kreisi no viņa vajadzēs vismaz pielīdzināties vai mest nost.
  • pielīdzināties pašreizējajai likmei (call), kuru izdarījis kāds cits
  • mest nost kārtis (fold) un izstāties no partijas
 
Likmes tiek izdarītas, tāpat kā pirmajā reizē (pēc divu kāršu izdalīšanas) – pulksteņrādītāja virzienā no dīlera, tikai nav vairs obligāto likmju. Pamat lieta – ja kāds spēlētājs paaugstina, tas nozīme, ka visiem spēlētājiem, kas ir aiz viņa, būs „jārunā” un vismaz jāpielīdzinās.
 
Kad likmes izdarītas, tiek izdalīta 4. kopējā kārts (turn). Sākas likmju izdarīšana, vārds tiek dots nākamajam spēlētājam aiz dīlera. Pašlaik spēlē ir situācija, kad spēlētājs var izvēlēties, kuras trīs no četrām pieejamajām kārtīm, viņš izmantos savas kombinācijas veidošanā, jo pokera kombinācijā piedalās tikai 5 kārtis. Taču, šīs 4 kopējās „community cards” pieder vienlaicīgi visiem spēlētājiem. Ja galdā ir dūžu pāris (AA), šis pāris skaitās visiem spēlētājiem.
 
Pēc likmju paaugstināšanas un „vienādošanās” (ja tāda vispār bijusi – visi spēlētāji var arī čekot), tiek likta galdā 5. kārts (river). Sākas pēdējais likmju izdarīšanas aplis. Spēlētāji var kombinēt savu vienu vai divas kārtis, kas rokā, ar jebkurām četrām vai trīs kārtīm no galda – tā, lai kombināciju kopā veidotu 5 kārtis (piem., četras kārtis no galda + viena kārts rokā).
 
Pēc likmju pabeigšanas, iestājas spēles noslēgums (showdown). Spēlētāji, kas palikuši, ver vaļā kārtis sākot ar to, kas pēdējais paaugstinājis, un pēctam nākamais pulksteņrā’dītāja virzienā. Nākamie spēlētāji drīkst nevērt vaļā kārtis, ja redz, ka tāpat ir zaudējuši. Tad viņi vienkārši nomet aizvērtas kārtis, tā dodot saprast, ka tiem ir vājāka kombinācija, par tām, kas ir atvērtas. Uzvar viena stiprākā kombinācija, kas arī saņem visu galda saturu. Ja spēlētājiem ir vienāda stipruma kombinācijas, galdu sadala uz pusēm.
 
Kombināciju vienādība uzreiz nav tik acīm redzama. Ja spēlētāju „vienādās” kombinācijas veido 4 vai mazāk kārtis, tad skatās nākamo stiprāko kārti. Svarīgi, vai šīs nākamās stiprākās kārtis pieder kādam no spēlētājiem vai ir galdā.
 
 Aprakstā var trūkt pagaidām kāda informācija, tāpēc, iztrūkstošos jautājumus un neaprakstītos spēles aspektus, lūdzu, nosūtiet izmantojot kontaktformu

 

 

Papildus, varat apskatīties arī informāciju par taktiku jeb stratēģiju

2011 (c) www.bet.lv Autortiesības

Informācija un apraksti par pokera, texas holdem, acītes, ruletes, blackjack un citām spēlēm, kā arī iespējām spēlēt pokeri online bezmaksas vai uz naudu.  Spēles noteikumi, izredzes un stratēģija, Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi par sadarbību lūdzu, sazinieties, izmantojot kontaktformu vai sūtiet e-pastu. Tekstu tulkojumi.
Latvijas Reitingi
Top.LV